Filosofia 3.               

                                                                    Etiikka

 

Etiikka ja yhteiskuntafilosofia:

 

Kirjavaihtoehto:

Yrjönsuuri - Hyvän olemus (Kirjapaja ISBN 951-625-376-8)

 

Mitä etiikka on??

 

Pohdi eläinten ja ihmisten käyttäytymisen eroja?

            - Ihmisillä on sääntöjä, eläimillä ei

            - Ihminen analysoi asioita

            - Ihmiset omistavat tavaroita

 

*   Ihminen joutuu tekemään käyttäytymisessään valintoja

 

-------) ETIIKKA ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ

           ei ole muihin nähden ylivertaista etiikkaa

 

Yhteistä etiikkaa on vaikea löytää.

 

Mikä uhkaa ihmiskuntaa?

            - Meteorit

            - Kasvihuoneilmiö

            - Liikakansoitus

 

*   Ihmisen tekniset valmiudet ovat kehittyneet valtavasti. Etiikan pitäisi kehittyä samalle tasolle.

 

*   Etiikka yksilön kannalta:

      Yksilön eettisiä ongelmia:

 

            - Lintsaanko tunnilta vai en?

            - Ihmisten välinen käyttäytyminen

                        - Oma etu

                        - Moraalin perusta

                        - Oman elämän perusta

                                    - Onnellisuus

                                    - Elää itseään tai muita varten

                                    - Nautinnot, uhrautuminen

 

                                   

                                                Yksilön etiikka

 

Miten elää hyvä elämä? ---) Mitä hyvä on?

                                             ---) Onnellisuus?

 

Mistä ihmisen eettinen käyttäytyminen johtuu?

            - Arvot, tarpeet, halut ja normit

 

 

                                Hyvä elämä

 

Mitä haluan elämältä?

 

Perustarpeet

            - Ruokaa, työtä, ihmissuhteet ---) Miten tulee suhtautua muihin ihmisiin?

            - Nautinnot   /

                                   /

                    Mielekäs elämä?

 

Hyvä on monikäsitteinen termi?

Mitä hyvä on?                                  G. H. Wright: Varietes of Goodness

Aristoteles: Hyve

 

Hyvä käsitteitä:

            - Ruoka on hyvää - Ole hyvä - Hyvä tyttö

            - Hyvää huomenta - Hän on hyvä koulussa      -------> HYVÄ ON ARVOKÄSITE

            - Hyvä työ - Hyvä olo - Hyvä on

 

Ihmisten välisen käyttäytymisen etiikka:

            - Tee hyvää, vältä pahaa

 

 

Kreikan filosofian käsityksiä hyvästä elämästä:

 

Sokrates & Platon:

 

            Daimon: Ihmisen sisäinen ääni, joka tietää perimmäisen totuuden

 

            Hyvä elämä tulee Daimonin kuuntelemisesta, eli niin ettet ole ristiriidassa       sisäisen totuutesi kanssa

 

            Daimon tietää yksilön elämän tositarkoituksen

                        ---> Päämäärin pyrkiminen

 

ARISTOTELES:                                                                  EPIKUROS:

 

- Kuoleman jälkeisestä elämästä ei tiedetä                 - Elämän tarkoitus on nautinto

--> On saavutettava onnellisuus tässä elämässä        (Hedonismi)

                                                                                                - Nautinnot aiheuttavat kärsimystä

- Kultainen keskitie: Äärimmäisyydet ovat paheita   - On luovuttava kärsimyksen

  ja kohtuus on hyve                                                             aiheuttajista --) Asketismi

 

 

                                  ARVOT:

 

Käyttäytyminen perustuu aina arvoihin

 

Arvo on ihmiselle jostain syystä arvokas

 

Välinearvo:

            - Lähes kaikki käyttäytyminen perustuu välinearvoihin

                        - Perustarpeita (Ruoka ym. hengissä pysymisen tarpeet)

                        - Sosiaaliset tarpeet

 

Itseisarvo:

            - Osa itseisarvoista perustuu tarpeisiin

            - Vahvat arvot (Äärimmäisissä tilanteissa vahvat arvot jyräävät korkeat arvot)

            - Korkeampia itseisarvoja

                        - Oppiminen

                        - Esteettiset arvot

 

Luokittele omat arvosi?

 

                        Arvot              Tarpeet

                            /                          /

                       Normit                          Halut

 

Aristoteles:

            - Eettinen käytös perustuu syllogismiin

 

                        HALU (1)  + USKOMUS (2) -----> TOIMINTA (3)

 

                        (1) Haluan, että äiti ilahtuu kun menen kotiin

                        (2) Uskon, että äiti ilahtuu kun saa wiinerin

                        (3) Siis vien äidille viinerin

 

                        Tarkoitus pyhittää keinot!

                        Teko oli pahempi kuin tarkoitus!

 

Mikä määrää arvot?

 

Arvo objektivismi

            - On olemassa yksilöistä riippumattomia arvoja

 

Arvo subjektivismi

            - Arvot ovat henkilökohtaisia

 

Arvo nihilismi

            - Arvoja ei pysty määrittelemään

 

Rationalismi:

 

            Arvojen tulee perustua järkeen, on löydettävä yleiset järkiperäiset arvot

 

            Spinoza: Aksiomaattinen etiikka

 

Empirismi:

 

            Arvot eivät ole tosiasioita (empiirisiä, eli havaittavia)

 

            Hume: Arvot ja eettinen käyttäytyminen perustuvat tunteisiin

            = Emotionaalinen etiikka

 

 

                     Moraali

 

Urpo Harva: Moraali on eron tekemistä hyvän ja pahan välille

 

Ongelma: Hyvän käsite

 

Kysymys moraalin alkuperästä:

           

            - Moraali lähtöisin Jumalasta

                        - Hyvän ja pahan tiedon puu

                        - Onko ihminen pohjimmiltaan hyvä vai paha?

 

            - Humanistinen moraali:

                        - Moraali on lähtöisin ihmisestä

                        - Sokrates: Ihminen sisimmissään erottaa hyvän ja pahan

 

            - Universaali moraali:

                        - Moraali on ihmiselle "luonnon"laki

 

Moraalisäännöt ovat varsin samanlaisia eri kulttuureissa

 

 

Moraali          ----> Moraaliset ohjeet

                        ----> Moraali arvostelmat

 

Paras moraaliohje: Tee hyvää, vältä pahaa

 

Moraaliarvostelmia:           Huumeet ovat pahoja

                                                Liikunta tekee hyvää

 

Eettisten teorioiden tehtävä on selvittää mihin moraaliarvostelmien totuus perustuu

 

 

Rationaalinen etiikka:

 

            - Perustuu järkeen -------> Seurausetiikka

                                    (

                                    Utilitarismi

                                           - Hyötyetiikka

 

 

Emotionaalinen etiikka:

 

            - Hume, More (1800-luku), Russell

 

            - Arvostelmat eivät ole empiirisiä esim. lause: Kirja on pöydällä

            - Totuus voidaan verifioida tarkastamalla tilanne

 

            - Lause: Huumeet ovat pahoja (Lausetta ei voi verifioida empiirisesti)

 

            - Arvostelman esittäjä kokee sen todeksi

 

            - Arvostelman totuus perustuu tunteen kokemukseen

 

            - Käytännössä eettiset ratkaisut tehdään useimmiten tunteen pohjalta

 

 

            - Onko emotinaalinen etiikka subjektiivista?

 

                        - Hume: On olemassa yhteisiä tunteita

                                    - Ihmiset ovat perustunteiden suhteen samanlaisia

 

----------> On kehitettävä arvo-objektivismia

 

            - Kuitenkin tunteet vaihtelevat esim. paatuminen

 

 

Seuraus etiikka:

 

Eettisiä tekoja perustellaan niiden seurausten avulla:

            - Oikeita tekoja ovat sellaiset, joista on hyviä seurauksia

 

- Rationaaliset seuraukset

            - Karma-tyyppiset seuraukset (Paha saa aina palkkansa)

 

Ei kannata tehdä rikoksia, koska niistä seuraa rangaistus

 

 

Hyvien tekojen seuraus ongelmia:

            - Pahoilla teoilla voi olla hyviä seurauksia

            - Seurausten vuoksi voidaan käyttää eettisesti arveluttavia keinoja

            - Tekojen seurauksia ei voi tietää etukäteen; niitä on paljon

 

Aristoteles: Haluan, että A tapahtuu

                        Uskon, että B:n tekemisestä seuraa A

                        Siis teen B:n

 

Hume: Syyn ja seurauksen lain kritiikki

 

 

Utilitarismi:

 

Rationalistinen etiikka:

            - Etiikan tulee perustua järkeen

 

Seurausetiikka:

            - On käyttäydyttävä niin, että siitä seuraa hyviä asioita

 

Utilitaristinen etiikka:

            - Tekojen eettisen arvon määrää niistä saatava hyöty

 

 

Mistä ihmiselle on hyötyä?????

 

- Nautinnot (hedonismi)

- Tarpeet (ruoka, lämpö, sosiaaliset tarpeet, turvallisuus)

 

Raha: Hyödyn eräs mitta

 

John Stuart Mill

 

Hyötysumma (=teon kokonaishyöty)

 

            - On otettava huomioon eri ihmisten hyödyt ja haitat

 

            - Miten eri ihmisten hyötynäkökulmat pitää huomioida?

              Kysymyksilla on eri merkityksiä eri ihmisille

 

- Keiden edut hyötysummassa on huomioitava?

  esim. uusiutumattomat luonnonvarat

 

Päätöksiä tehdään lyhyen aikavälin hyödyn perusteella

 

Luonnon hyötynäkökulmat:

            - Muiden hyöty on samanarvoinen oman hyödyn kanssa

                        ---> Altruismi

 

Miksi avantoon pudonnutta pitää auttaa:

 

- omatunto                <---- emotionaalinen

- kunnia                     <---- seurausetiikka

- yleinen hyöty        <---- utilitarismi

- henkilökohtainen hyöty <---- seurausetiikka

- laki vaatii                <---- auktoritaattinen

 

Immanuel Kant:

 

Kaikki perustelut ovat heikkoja

 

- Avantoon pudonnutta pitää auttaa ylös, koska niin tulee tehdä

 

Velvollisuusetiikka:

 

Aina on oikein tehdä oikein

            - Lääkärin etiikka

                        - Potilaat hoidetaan riippumatta hyödystä tai seurauksista

 

Kategorinen imperatiivi:

 

Kant: Käytännöllisen järjen kritiikki

 

Velvollisuusetiikka:

            - Ihminen voi tehdä moraalisia valintoja

            - Valinnat, jotka tehdään seurausta, hyötyä tai nautintoa ajatellen, eivät ole

               varsinaisia moraalivalintoja

 

Todellinen moraalivalinta tapahtuu oikeudentajun pohjalta, koska on oikein tehdä oikein

 

Mistä ihminen tietää mikä on oikein??

Vastaus: Kategorisen imperatiivin avulla

 

Koska Jumalan olemassaolosta tai olemattomuudesta ei ole todisteita

            - On kehitettävä yhteisöllinen etiikan perusta

 

Ihmisen teon on oltava sellainen, että se sopisi yleiseksi laiksi

 

Russell: Imperatiivinen etiikka ei varsinaisesti ole etiikkaa

 

            - Eettisten lauseiden on oltava konditionaaleja

            - Konditionaali tulisi tehdä

              Imperatiivi on tehtävä

 

Esim. Lait eivät ole etiikkaa

 

Eettisiä kysymyksiä:

            - Onko oikein lintsata filosofian tunnilta????

            - Pitääkö kaikkia ihmisiä suvaita???

            - Onko oikein harrastaa kannibalismia pysyäkseen hengissä??

            - Onko oikein tuomita raskauden ehkäisy ja abortti?

 

Yhteiskuntafilosofiaa:

 

Aristoteles: Ihminen on poliittinen eläine

            - ihminen luo yhteisöjä

 

- tarvitaan yhteiskuntafilosofiaa

            - Kuka hallitsee?

            - Millainen on hyvä valtio?

 

Platon - Valtio:

 

- Demokratian kritiikki

 

Ateenan demokratia:

            - Kansalaiset päättävät suoraan asioista

 

            suora demokratia <----> edustuksellinen demokratia

                                                        (valta luovutetaan edustajille)

 

Platon - demokratian ongelmia:

            - Kansalaiset eivät osaa päättää kaikista asioista

 

            ASIANTUNTEMUS <----> KANSANVALTA

 

- Demokratian päätöksenteko on hidasta

 

Suomi:

 

Eduskunta: ------> Ministeri (idiootti, joka edustaa kansanvaltaa)

(idiootit)                          ------> Asiantuntija virkamiehet

            /

           /

Kansa (idiootit)

 

Platon - Asiantuntija-Valtio:

 

Filosofit johdossa ansioiden avulla --> sotilaat ---> työväki

 

- Filosofit eivät ymmärrä kansan tarpeita vaan ajavat omia etujaan

 

Ratkaisu: Filosofia on kaikki yhteistä

                        - Ei yksityisomistusta

                        - Perheitä

 

Luokat eivät periydy

            - Lapset kerätään koulutukseen. Asema määräytyy koulumenestyksen

              perusteella

 

Aristoteles:

 

- Kaikella on luonnolliset paikkansa

 

Perhe: (yhteiskunnan perusta)

                                                Yhteiskunta:

                                   

            isä                               Kuningas

            äiti       ------>              aatelisto

            lapset ------>              talonpojat

            orjat                            orjat

 

- yhteiskunnallinen asema periytyy

Luonnollista:

            - Kuninkaan pojasta kuningas

            - Orjan pojasta orja

 

-----> Vain ylempiä luokkia kannattaa kouluttaa

 

Keskiaika: Hallitsijan valta tulee Jumalalta

 

Yksinvaltiaiden etuja ja haittoja

 

+ Kansalaisille johto on selvä

+ Päätöksenteko on yksinkertaista ja selvää

 

- Yksinvaltias ei välttämättä tajua kansan etuja

- Oman edun ajaminen

 

Valistunut yksinvaltias:

            Tyhmä yksinvaltias ---> Kaikki toimii huonosti

            Viisas yksinvaltias ---> Kansa menestyy paremmin kuin demokratiassa

 

Diktatuurin ongelma: Hyvää seuraajaa ei löydy

 

Hyvän hallitsijan ominaisuuksia:

            - Oikeudenmukaisuus

            - Karismaattisuus

            - Vastuuntuntoinen

            - Sosiaalisesti lahjakas

            - Vaatimattomuus (ei ahne)

            - Rehellisyys

 

Aristoteellisiä hyveitä

 

 

Machiavelli (1469 - 1527)

 

Kirja: Ruhtinas

 

Ruhtinaalta odotetaan hyveellisyyttä, koska vallasta on taisteltava, ei

hyveellinen pysy ruhtinaana....pitää olla

            - haikäilemätön

            - valta on pidettävä keinoista piittaamatta

            - vastustaja on kukistettava

            - kansalle on teeskenneltävä

            - valehdeltava jos vallan pidon etu niin vaatii

 

Vallankeskittymisen ongelma:

 

- Valtaa pitävät ajavat omia rajattoneita etujaan

 

Machiavelli: Vallalla on taipumus ajautua omia etujaan ajavien käsiin

 

Montesquieu ---> Valta on jaettava

Rousseal        ---> (--> vallan kolmijako)

 

Oikeuslaitos: Tuomiovalta

Eduskunta: Päätäntävalta                       VÄHEMMISTÖJEN OIKEUDET??

Hallitus: Toimeenpanovalta

 

 

Liberalismi: (vapaus)

 

Poliittinen-, taloudellinen-, eettinen- ja filosofinen liberalismi

 

John Locke (1632-1704)

 

            Empiristi: Tieto perustuu kokemukseen

 

            Kokemus muovaa ihmisen ......... virikkeet

 

Tabula rasa: Ihminen on syntyessään tyhjä

            --> Ihmiset ovat syntyeessään tasa-arvoisia

                        (USA:n perustuslaki)

 

- Kaikille on annettava mahdollisuus kehittyä, mutta ihmisellä on vastuu itse   kehityksestään

 

Amerikkalainen unelma

 

Taloudellinen liberalismi:

 

            - Ihmisellä on vapaa oikeus vaurastua edellyttäen, että

                        - Kunnioittaa muiden vapautta (MAHDOTTOMUUS?)

- Kaupan ja teollisuuden vapaus

  (Maailman kaupan vapauttaminen(käytännössä talous on aina säädeltyä))

 

Filosofinen liberalismi:

            - Ajatuksien vapaus

            - Auktoriteettien vastustus

 

Bertrand Russell

 

Liberaalinen etiikka:

 

- Ihmisellä on vapaus käyttäytyä haluamallaan tavalla, edellyttäen, ettei

  loukkaa toisten vapautta

 

Länsimaisten yhteiskuntien ihanne:

            - Koska yleistä etiikanteoriaa ei ole, niin kaikilla on omat arvonsa

              ja norminsa

 

Edistää suvaitsevaisuutta (?)

            - Myös suvaitsevaisuus on sallittua

 

Kaikkia tulee ymmärtää

            - Syyt ovat olosuhteissa

 

Johtaa usein ristiriitoihin:

            Predestrinaatio:

                        Augustiinus:

                                    - Syntiinlankeemuksen vuoksi Jumala loi osan ihmisistä pahoiksi

                                    - Perisynti

 

- Ihminen on pohjimmiltaan paha, eettisesti hyvää käyttäytymistä ei kannata edes             odottaa (Ihminen pelastuu vain armosta)

 

-----> Maailmaan ei kannata parantaa (Arvo pessimisti)

 

Liberaali etiikka ei usein ole tasapuolista:

            - Islamilaisnaiset saavat kulttuurinsa pohjalta pukeutua Euroopassa huntuihin

            - Eurooppalaisen tulee pukeutua verhoutuneesti Islamilaisissa maissa, koska

              se kuuluu näiden maiden kulttuuriin

 

Sosialismi (yhteisomistus)

 

Platonin sosialismi:

            - Omaisuus turmelee ja johtaa usein oman edun tavoitteluun

 

Valtio: Filosofeille kaikki on yhteistä

 

Kristillinen sosialismi:

             Jeesus: Ihmisen tulee jakaa omaisuutensa köyhille ja seurata Jeesusta

 

- Yhtä vaikeaa on kamelin päästä neulansilmästä kuin rikkaan päästä taivaaseen

 

- Ei tule sitoutua maalliseen vaan keskittyä olennaiseen (runoja ei synny täydellä         vatsalla)

 

Pyhä Fransiskus:

            - Alkoi noudattaa Jeesuksen ohjetta

                        ----> Fransiskaanit

                                    - Kaikki ylimääräinen on turjaa

 

Thomas Moore:

 

Utopia: Kulttuurin kehitys ei etene, koska ihmisellä on liikaa työtä

 

Jos työn määrää vähennetään niin osa väestöstä voi keskittyä yhteskunnan kehittämiseen

 

Utopia saarelta oli kaikki turha työ poistettu:

            Esim: Kaikki syövät samaa yhteisesti valmistettua ruokaa

 

 

Marxilainen sosialismi

 

Työn filosofia:

            Työ ei ole välttämätön paha vaan välttämättömyys ihmiselle

 

Työtön ihminen vieraantuu ja kokee elämänsä tarkoituksettomaksi

 

Työ tuottaa aina lisäarvoa

 

Feodaaliyhteiskunta on stabiili

 

aatelisto ja muu ylärakenne 

            / (lisäarvo)

maatyölaiset, alarakenne (suojelu, opetus, kauppa, terveydenhoito)

 

Teollisuusyhteiskunta:

 

Lisäarvo ei palaudu työläisille

 

kapitalistit (lisäarvo) ---> sijoitus ja toiminta

            /

työläiset ---> työttömiksi

 

Sosiaalidemokratia:

 

kapitalismi ---> verot --- valtio

lisäarvo /                                /          Lisäarvo palautuu sosiaaliturvana

työläiset..sosiaaliturva <--/