Johdanto

Tämän kurssin tarkoitus on käsitellä fysiikkaa matemaattisemmin kuin normaaleilla lukion fysiikan kursseilla on tapana.

Samalla kurssi voi auttaa ymmärtämään matematiikkaa hieman uudesta näkökulmasta

Kurssista on palautteen mukaan ollut suurta hyötyä niille, jotka ovat koulun jälkeen jatkaneet matemaattisluonnontieteellisiä tai teknisiä opintoja.

Kurssi jakautuu kahteen osaan. 

Ensimmäisessä osassa tarkastellaan differentiaaliyhtälöitä.

 Fysiikan merkittävyys perustuu teoreettisesti tarkasteltuna siihen, että sen avulla voidaan antaa varsin luotettavia ennusteita tulevaisuudesta. 

Nämä ennusteet perustuvat sille, että vallitsevien olosuhteiden perusteella luodaan tilannetta kuvaava differentiaaliyhtälö, jonka ratkaisuna saadaan tuleva tilanne.

Kurssi pidettiin viimeksi jaksolla 2/00.  Tässä on kokeiluluonteisesti sillä käytettyä materiaalia