Johdanto

Paluu kurssisivulle

Tällä kurssilla tutustutaan tietoon ja tieteeseen.

Perustavan laatuinen filosofinen kysymys on se millainen tieto on varmaa.

Ihmisen henkilökohtainen vastaus tähän kysymykseen muokkaa häntä ja hänen maailmankuvaansa paljon enemmän kuin useimmat kuvittelevat.

Toinen pohdinta-alue on tieteellinen tieto.  Mitä se on ja onko se jotenkin varmempaa tai parempaa kuin muunlainen tieto.

Miten tieteellistä tietoa hankitaan ja mikä on teorian luonne tieteessä.

Tärkeän osan kurssia muodostavat myös tieteen yhteiskunnalliset ja eettiset kysymykset.

Varman tiedon unelma Järki ja kokemus
Tieteen olemus Looginen empirismi
vanhat muistiinpanot tieteen fil. ja fysiikka

Muissa lukioissa vastaava kurssi on yleensä nimetty tieto-opiksi.  Tämä tieteenfilosofian kurssi pyrkii käsittelemään näitä enemmän tieteen kysymyksiä, onhan Hyvinkään Sveitsin lukio luonnontiedelukio.

 Luonnontiedelukiossa on myös mahdollista ottaa tämä kurssi filosofian peruskurssiksi. Tieteenfilosofia on muutenkin oiva lisä luonnontiedeopintoihin.  Kurssin tarkoitus on vähentää fakkiutumista ja opettaa sen tilalle avointa tieteellistä ja filosofista suhtautumista.

Paluu kurssisivulle