Filosofia Sveitsin lukiossa

paluu

Peruskurssi (FF1)

filosofisen ajattelun ja länsimaisen filosofian perusteet

Tieteenfilosofia (FF2)

tieto-oppi: onko varma tieto mahdollista?

tieteen filosofia ja historia

Etiikka (FF3)

millaista on hyvä elämä

mitä on oikeudenmukaisuus

miten elää muiden kanssa

Idän filosofia (FF4)

idän viisaus ja elämäntapa

ihmistä ohjaava piilotajunta

suhde länsimaiseen filosofiaan

Argumentaatio ja väittelytaito (FF5)

miten perustella mielipide

kertauskurssi