FF5 Argumentaatio ja väittelytaito

paluu kurssisivulle

Filosofian opiskelun keskeinen tavoite on oppia perustelemaan näkemyksiä.

Filosofiassa ei ole ehdottomia totuuksia.

Tieto = Hyvin perusteltu mielipide (Platon)

Opettaessaan argumentoinnin taitoa tämä kurssi toimii filosofian kertaus ja yhteenvetokurssina.

Argumentaatio Kreikassa opiskelijoiden keskusteluaiheet 2001

Tämä kurssi opettaa sinua perustelemaan näkemyksesi (Argumentaatio) ja käymään filosofisia väittelyjä .

Miten näkemys perustellaan?

 Jos tarkastellaan kysymystä puhtaan logiikan kannalta, niin kysymys on yksinkertaisesti siitä, että osoitetaan oma näkemys todeksi.

 Tästä joudutaan heti syvälliseen tieteenfilosofiseen ongelmaan.  Se mitä yleensä totuudella tarkoitetaan on hyvin suhteellista.

 Muodollisessa eli formaalissa logiikassa ongelmaa ei esiinny.  Tällöin totuus on määrittelykysymys.

Lauselogiikassa voidaan määritellä tosien atomilauseiden joukko:

 Lauseet  {A1,A2,…} ovat tosia ja kaikki muut lauseet epätosia.

Tämän jälkeen voidaan atomilauseista muodostaa muita lauseita loogisten operaattoreiden, kuten ja, tai, ei avulla ja päätellä näin muodostettujen lauseiden totuus.

 Ongelma on vain se, ettei tällainen totuusmäärittely puhu oikeastaan mitään maailmasta.

 Platon ja monet matemaatikot ajattelevat, että matematiikka on ylivertainen muuhun inhimilliseen toimintaan nähden, koska sen totuudet eivät ole suhteellisia.  Toisin sanoen on jokseenkin hölmöä väitellä siitä onko 1 + 1 = 2?  Sen sijaan väittely siitä kannattaako sateenvarjo ottaa mukaan kävelylle lähdettäessä on paljon hedelmällisempää.

 Platon sanoisi, että matemaattiset totuudet kuuluvat ideoiden täydelliseen maailmaan, kun taas kävelyretki tapahtuu epätäydellisessä empiirisessä maailmassa.

 Hyvä pohdiskelun aihe on myös se tekeekö tietokone todellakaan virheitä!