Idän filosofian ymmärtäminen

paluu

Länsimaisen ihmisen on vaikeaa ymmärtää idän filosofiaa.  Tämä ei johdu siitä, että idän filosofia olisi jotenkin vaikeatajuisempaa kuin länsimainen filosofia

Tärkein syy ymmärtämisvaikeuksiin on länsimaisen ja itämaisen logiikan ero.  Puhutaan ei dualistisesta logiikasta. 

Idän filosofiaa ei tulekaan käsitellä läntisen järkeilyn avulla. Hedelmällisin tapa lähestyä idän ajattelua on lähteä psykoanalyysin ihmiskäsitteestä.  C. G. Jung korostaa, että itää on ymmärrettävä elämyksen perusteella.  Länsimainen tiede pohtii asioita kielen, siis käsitteiden perusteella

Logiikan ja siis ajattelutavan ero on antanut idän filosofialle mystisen luonteen

Idän filosofiaan tutustumista pidetään eräänlaisena myyttisenä matkana Shangri Lahan

Tapa, jolla tällä kurssilla pyritään ymmärtämään idän filosofiaa perustuu psykoanalyysin ihmiskäsitykseen.

Psykoanalyytikko C. G. Jung tutustui vuonna 1928 kiinantutkija Richard Wilhelmin käännökseen vanhasta taolaisesta kirjasta Kultakukan salaisuus.

Jung huomasi yhtäläisyyden hänen piilotajuntaa koskevien tutkimustensa ja idän filosofian kanssa.

paluu