Kurssin tavoitteet

Idän filosofia on elämänfilosofiaa

Monet odottavat lukion filosofian antavan yleisiä elämänohjeita ja vapauttavan nuoren siitä epävarmuudesta, jota hän tuntee maailmassa.

Tämä epävarmuus on kuitenkin ihmiselle ominainen tila.  Vanhemmiten ihminen saattaa menettää tämän epävarmuuden ja samalla tuntuman koko filosofiseen ajatteluun.  Ihminen niin sanotusti kalkkeutuu.

Sekä idän, että lännen filosofia ovat ihmisen filosofiaa

Länsimainen filosofia on itse asiassa teoreettista ihmisen ja maailman tarkkailemista.

Kurssilla voi oppia ymmärtämään omaa ja muiden elämää

Idän filosofia  enemmän elämän filosofiaa, joskaan sekään ei anna mitään ehdottomia elämänohjeita, vaan pyrkii paremminkin antamaan ymmärrystä näyttämällä ihmisen suuruuden ja pienuuden siinä ihmeessä jota sanotaan olemassaoloksi.

Kurssi syventää länsimaisen filosofian ymmärrystä

Idän filosofiaa ei kysytä yo-kirjoituksissa

Tämä on kuitenkin ymmärrettävä tällä kurssilla niin keskeisessä ei dualistisen logiikan mielessä.  Toisin sanoen voisin yhtä hyvin sanoa, että tämä kurssi on tärkein filosofian kurssi ylioppilaskirjoituksia ajatellen

paluu