Jin & Jang ajattelu

paluu ff4 pääsivulle

Vanhan kiinalaisen ajattelun mukaan kaikella on kaksi puolta:

Tämä jaottelu ei kuitenkaan tarkoita dualistista jakoa, kuten feminismi ja sovinismi.

Sovinismi ja feminismi ovat länsimaisia dualistiseen ajatteluun perustuvia näkemyksiä, joiden mukaan sukupuolet ovat taistelussa keskenään.

Jin-Jang ajattelun mukaan sukupuolet täydentävät toisiaan.  C. G. Jungin mukaan ihmisessä on aina piilotettuna toisen sukupuolen arkkityyppi.  Toisin sanoen miehessä on osa naista ja päinvastoin.

Pohdittavaa:

Onko tasa-arvoa lisäävää se, että naiset hakeutuvat perinteisesti miehille kuuluneisiin ammatteihin?

Kuuluvatko kotityöt naisille?

Jin-Jang ajattelu on ei dualistista

Pisteet Jin-Jang kuviossa edustavat vastakkaista elementtiä, joka sisältyy sekä miehiseen, että naiselliseen puoleen.

Esim:

Puutarhan teossa tarvitaan molempia:

 

Kun puutarha perustetaan on se tehtävä miesmäisin Jang elementein kirveellä kuokalla lapiolla ja traktorilla.  Jos puutarhakasvit istutetaan suoraan villiin luontoon ne tukahtuvat. 

Sitten tarvitaan kuitenkin herkkää naisellista Jin elementtiä kasvien istutukseen, muuten puutarhasta tulee autio. 

Myöhemmin puutarhan hoito edellyttää molempien elementtien käyttöä.

Puutarhaesimerkki ei väitä, että jokaisen puutarhan hoitoon tarvittaisiin sekä mies, että naispuutarhureita.

Asioiden kehittyminen vastakohtiensa kautta on lännessä huomattu puhuttaessa dialektisestä kehityksestä, jonka avulla Hegel ja Marx kuvasivat historian etenemistä.

Jin & Jang elementtejä

Jang elementtejä

 

Jin elementtejä

 

mies nainen
toiminta lepo
järki intuitio
ajatus tunne
isä äiti
taivas maa

Pohdi yllä olevan taulukon asiapareja.  Millä tavoin ne ovat vastakohtia?  Mitä tapahtuisi jos toista puolta ei olisi?

 

paluu ff4 pääsivulle