Ihmisen henkinen kehitys

paluu

Lännessä ihmisen elämä nähdään usein nuoruuden kukoistuksen ja vanhuuden rappion muodostamana epätoivoisena taisteluna.

Sekä idän filosofia, että jungilainen ajattelu näkee elämän jatkuvana kehitysprosessina aina korkeampaa tiedostamistasoa kohti.

Tiedostamistaso Individuaatio Arkkityypit
Pelot Rakkaus Meditaatio