I Ching

paluu ff4 pääsivulle

Vanha kiinalainen muutosten kirja I Ching on esimerkki ei dualistisen ajattelun soveltamisesta ihmisten jokapäiväisiin ongelmiin

Historiaa Kirjallisuutta Heksagrammi
Heksagrammin merkitys Heksagrammien

 määrä

Miten I Ching 

ennustaa?


Historiaa

I Chingin ensimmäiset versiot lienevät noin 5000 vuotta vanhoja.  Sen jälkeen kirjaa on muokattu kulloiseenkin aikaan sopivaksi.

Länsimaissa I Ching tuli tunnetuksi 1900 luvun alussa Richard Wilhelmin tehtyä ensimmäisen käännöksen.

C.G. Jung Herman Hesse, Bertold Brecht ja lukuisat kvanttifyysikot Nils Bohrista Fritjof Capraan ovat hämmästelleet I Chingin kykyä osua oikeaan ennusteissaan.

alkuun


Kirjallisuutta

I Chingiä on saatavissa useina erilaisina suomennoksina.  Erilaiset käännökset kuuluvat I Chingin historiaan ja luonteeseen.  Muinaiskiinan maatalousyhteiskunnassa kehittynyt kirja vaatii melkoisen muodonmuutoksen, jotta se soveltuisi tämän päivän suomalaiselle.  Menetelmän idea ei kuitenkaan ole muuttunut.

Helposti ymmärrettäviä ovat Marlies Holitzkan  kirjan: I Ching Avavin muutokseen, Unio Mystica 1966, tekstit.  Kirjaan on saatavana myös kortit, joiden avulla I ching sujuu nopeasti.

http://booknet.cultnet.fi/valuut/696/9586361.htm

 

Perusteellisempi, joskin ehkä hieman vaikeammin avautuva on Christopher Markertin: I Ching Muutosten kirja, Tammi 1998.

Netistä löytyy valtavasti erilaisia I Ching sivustoja ja ohjelmia, tässä vain muutamia esimerkkejä.

http://www.homebrew.net/ching/

http://www.iging.com/

http://www.facade.com/iching/

Jos joku löytää paremman ilmaisen ohjelman, niin voisi ilmoitella.

alkuun

 


Heksagrammi

¬I Chingissä muodostetaan heksagrammi, jossa on kuusi päällekkäistä viivaa

¬Heksagrammi muodostetaan perinteisesti siankärsämön korsien avulla

¬Voit tehdä sen nopeammin rahan heiton avulla

Rahanheitto menetelmä:

Heitetään kolmea kolikkoa.  Tällöin tuloksia on kaikkiaan neljä. 

Kaksi kruunua ja yksi klaava:

saadaan ehjä viiva

Yksi kruunu ja kaksi klaavaa

saadaan katkoviiva

Jos kaikki kolikot ovat samoin päin saadaan muutoksen viiva, jolloin viivan perään lisätään x-merkki.

Kolme kruunua

Saadaan katkoviiva ja  x.

Kolme klaavaa

saadaan ehjä viiva

Perinteinen tuloksen määrittely on ehkä yllättävän ”kiinalainen”:

alkuun

 


Heksagrammin merkitys

Yhtenäinen viiva edustaa miehistä voimaa Jangia

Katkoviiva naisellista Jiniä

Myös viivan paikalla on merkitystä

heksagrammi lähtee alhaalta, maasta ja jatkuu ylös kohti taivasta

Heksagrammien tulkinta on kirjoitettu vanhaan kiinalaiseen muutosten kirjaan

 

I Ching ennustus tehdään kysymällä ratkaisua johonkin ongelmaan. 

Kysymyksen esittämiseen on luotava oikea tunnelma ja seremonia heksagrammin määräämiseksi. 

Muotoseikat, jotka voivat suuresti vaihdella ovat tärkeitä vaikuttajia piilotajuntaan.

alkuun

 


Heksagrammien määrä

Heksagrammeja voidaan muodostaa kaikkiaan 64 erilaista

Ne muodostuvat kahdeksasta trigrammista, joita on mm. Etelä Korean lipussa

alkuun

 


Miten I Ching ennustaa

I Ching on oraakkelityyppinen ennustaja

Kysyjä luo itse tulkinnan oraakkelin sanoista

Delfoin oraakkelilla oli suuri merkitys antiikin Kreikassa

I Chingin tekstit ovat ei dualistisia ja ne auttavat ihmisen piilotajuntaa vapautumaan dualistisesta takertumisesta ongelmiin

Idän filosofian mukaan ihmisen ongelmat ovat seurausta dualistisesta ajattelusta. Ongelmainen ihminen näkee yleensä vain yhden, yleensä onnettoman, ratkaisun pulmaansa. Ei dualistisesti ajatellen näin ei koskaan ole.  Takertuminen saa vain ihmisen näkemään todellisuuden entistä enemmän vääristyneenä.  I Chingin tekstit voivat vapauttaa hänet tästä ja niin hän löytää uusia ratkaisumalleja ongelmiinsa. 

Karkeasti ottaen voidaan siis sanoa, että I Ching ei ennusta ollenkaan.  Itse asiassa on siis saman tekevää mikä heksagrammi valitaan.

Edellinen lause on kuitenkin ymmärrettävä ei dualistisesti.  Siis I Ching ennustaa ja on erittäin tärkeää valita heksagrammi oikein.  Ellei ihmisellä ole ongelmia hän ei myöskään ole kiinnostunut ennustamisesta.  Seremoniat, joiden avulla heksagrammi valitaan vaikuttavat piilotajuntaan ja näin ei ole ensinkään yhdentekevää mikä heksagrammi valitaan.

alkuun

paluu ff4 pääsivulle