Johdanto

paluu ff4 pääsivulle

Muilla filosofian kursseilla keskitytään Länsimaiseen filosofiaan.

Länsimainen filosofia perustuu antiikin kreikan filosofiaan, joka on kulkeutunut eurooppalaiseen kulttuuriin Rooman ja arabimaailman kautta.

Tällä kurssilla keskitytään toiseen laajaan filosofian traditioon Idän filosofiaan.

Tällä traditiolla tarkoitetaan ennen kaikkea Intian, Kiinan ja Japanin filosofisia koulukuntia, jotka vaikuttavat koko Aasian ajattelutapaan.

Mitä idän filosofia on ?

Lännen ja idän filosofioiden vertailua


Mitä idän filosofia on

On vaikea määritellä sitä mitä idän filosofialla tarkoitetaan.  Tällä kurssilla käsitellään länsimaiselle ihmiselle usein oudon itämaisen tradition ajattelua.  Termi filosofia kuvaa länsimaista filosofiaa, eikä kitkatta istu Intian tai Kiinan kulttuureihin.

Idän filosofiaa ei voi irrottaa idän uskonnoista.  Huomaa kuitenkin, että länsimaisella filosofiallakin on omat kytköksensä uskontoon.

  Toisaalta idän uskontojakaan  ei voi suoraviivaisesti rinnastaa läntisiin uskontoihin.  voidaan aina kiistellä aiheesta ovatko taolaisuus tai buddhalaisuus uskontoja.  Perus buddhalaisuutta ei ainakaan voi käsittää teistiseksi uskonnoksi.

Idän filosofialla ei ole samanlaista akateemista perinnettä kuin länsimaisella filosofialla.  ajatuksia ei voi samalla tavalla nimetä eri filosofien mukaan.  Puhutaan vain erilaisista koulukunnista.

Filosofian esitysmuotokin on erilaista kuin lännessä.  Intian filosofia on kirjoitettu yleensä ns. sutriin, jotka muistuttavat aforismeja.  Zen buddhalaisuudessa ei uskota kieleen, samassa mielessä kuin länsimaisessa filosofiassa, joten Zeniä ei periaatteessakaan voi käsitellä läntisen filosofian menetelmin.

Idän ajattelu tuntuu länsimaisesta ihmisestä oudolta.  Tämä on johtanut siihen, että idän filosofiaa pyritään monasti mystifioimaan.  Idän filosofian ympärille on länsimaissa syntynyt monenlaisia ns. huuhaa liikkeitä.  Newage on yleisnimitys länsimaalaistuneelle idän filosofialle.

Newage liikkeiden monenkirjavuus ja -tasoisuus on merkki elävästä ja kehittyvästä filosofiasta. Tämä kurssi pyrkii opettamaan sinulle idän ajattelua siten, että osaat itse muodostaa käsityksesi ajan ilmiöistä.

Alkuun


Lännen ja idän filosofioiden vertailua

Läntinen filosofia

Itäinen filosofia

Järki ohjaa ihmisen käyttäytymistä (rationalismi)

Ihminen käyttäytyy korkeintaan osittain järjellisesti

Maailma on sellainen kuin se havaitaan aistien avulla (empirismi)

Koettu maailma riippuu ihmisen mielestä ja on aina subjektiivinen

Dualistinen logiikka

Ihmisen logiikka on ei-dualistinen

Länsimainen filosofia korostaa ihmisen järkeä.  Ihmisen kyky ymmärtää maailmaa järkensä avulla on usein mainittu asia, joka tekee homo sapiensin ylivertaiseksi muihin eläimiin nähden. 
Monet uskovat tähän fanaattisesti, vaikka järjellisyys on varmasti suhteellista käyttäytymisen motiivien ollessa ihmisen arvoissa, tarpeissa ja haluissa.  Näin käyttäytymisen perussyyt ovat eettisiä.
Pohdi vaikkapa sodan, tupakoinnin tai urheilukilpailun katselemisen järjellisyyttä

 

Idän filosofiassa huomataan ihmisen käyttäytymisen piilotajuiset syyt, jotka ovat kaikkea muuta kuin ns. järjellisiä.
Immanuel Kant korostaa terveen järjen kritiikissä sitä eroa, joka on ihmisen kokeman maailman (das ding fur mich) ja havaintojen kohteen välillä (das ding an sich).
Kaksi eri ihmistä saattaa kokea saman maiseman aivan eri tavoin riippuen heidän mielentiloistaan ja kokemuksistaan.

 

 

Alkuun

paluu ff4 pääsivulle