Etiikka

paluu kurssisivulle

Aristoteles:

Etiikan opiskelussa ei ole mieltä, jollei se auta ihmistä kohti parempaa elämää.

Tämä kurssi ei kuitenkaan anna juuri mitään elämänohjeita

Tarkoitus on oppia itse löytämään arvonsa ja ymmärtämään miksi muilla on erilaisia arvoja.

 

FF3 muistiinpanot, Mika Vähäkangas 

 

Etiikan diat

Etiikan verkkokoulu
     

Kurssilla käytetään oppikirjana Yrjönsuuri: Hyvän olemus, joka on opiskelijoiden mielestä ollut poikkeuksellisen hyvä oppikirjaksi.

Etiikan verkkokoulusta saat hyvän tietopaketin etiikasta.

Seuraavista tutkielmista voi myös olla hyötyä opiskelussa:

Mitä etiikka on, tekijä tuntematon

Voltaire, tekijä tuntematon

Materialistin etiikka, tekijä tuntematon

Spinotsan etiikka, tekijä tuntematon

Eksistentialistinen etiikka, Liisa Söderlund  

Filosofia Valistusajalla, Anna Timonen

 

Etiikan kurssilla on varattu paljon aikaa eettisten ongelmien yhteiseen pohdiskeluun. Itse asiassa tiedollinen puoli tulisi opiskelijan opiskella itsenäisesti.

Suhtautumistani etiikan ongelmiin kuvaa seuraava joskus pitämäni päivänavaus.

 

Etiikan päivänavaus

 

Mikä on vaikeinta maailmassa?

Mielestäni se on eettisesti oikein eläminen.

En pidä teoreettisen fysiikan yleisesti vaikeina pidettyjä ongelmia läheskään sen veroisina, mitä eettiset ongelmat ovat.

Filosofia on tutkinut ja etsinyt ratkaisua eettisesti hyvälle ja oikeudenmukaiselle elämäntavalle jo 2500 vuotta ja useimmat uskonnot lähes saman verran.  Silti vääryydet ja julmuudet maailmassa jatkuvat, ja niin monet elävät elämäänsä onnettomina.

 

Monet ovat omaksuneet minun mielestäni epätoivoisen yltiöliberaalin etiikan käsityksen, jonka mukaan arvot ovat ihmisen henkilökohtainen asia ja niinpä meidän tulee ymmärtää kaikkia: koulukiusaajia, saatananpalvojia, sarjamurhaajia….

 

Toiset taas pitävät meidän kulttuuriamme jotenkin eettisesti kehittyneenä ja eettisten ongelmien olevan rajan takana Virossa ja Venäjällä.

Tämä harha tulee siitä, että rikkaan on helppo näytellä hyvää.

Ajattelepa vaikka niitä miljardeja, jotka käytetään ilkivallan aiheuttamiin korjaustöihin, tai tietokoneviruksia joita jotkut kehittävät pelkkää pahuuttaan.

Meillä ihmiset ostavat innolla sellaisen yhtiön osakkeita, jonka niin sanotut entiset virushakkerit perustavat myydäkseen virustentorjuntaohjelmiaan.  Eikä kukaan tunnu edes ihmettelevän tällaisen moraalia.

Ihmistä, joka jättää pyöränsä tai autonsa lukitsematta,  ei hanki turvalukitusjärjestelmää kotiinsa, eikä kanna kyynelkaasusumutetta mukanaan pidetään tyhmänä, vaikka meidän tulisi kysyä millainen on yhteiskunta, jossa moista on tehtävä.

Jos haluat vielä henkilökohtaisempaa kysymyksenasettelua, niin pohdi vaikka liikuntapäivästä lintsaamisen tai myöhästymisen moraalia.